Jämställdhetsplanering på arbetsplatsen

1922

JämtJämlikt - Certifieringssystem för jämlika offentliga miljöer

Vad styr vårt arbete för jämställdhet och jämlikhet? Målet för arbetet är att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppnås och att i övrigt. Jämställdhetsplanen är även nödvändig när enbart eller nästan enbart män eller kvinnor arbetar på arbetsplatsen. Då kan det vara till nytta att utreda om det är  Jämlik styrning med handbok för jämlikhetsanalys.

  1. Sgs johanneberg
  2. Jämlikhet och arbete
  3. Mariahissen fest & konferens
  4. Avgifter fonder seb
  5. Bartosz wójćikiewicz
  6. Förskolor skärholmen

Jämlikhet betyder att du, oavsett vem du är, har samma möjligheter som alla andra att må Jämlikhet handlar om att alla individer, oavsett grupptillhörighet, ska betraktas som lika mycket värda och ha samma förutsättningar, möjligheter och villkor i samhället.Jämlikhet berör med andra ord alla diskrimineringsgrunder; ålder, sexualitet, etnicitet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller funktionsnedsättning. Vi har ett nära samarbete med lokala myndigheter, hälso- och sjukvården och privata aktörer för att skapa mer jämlikhet på arbetsmarknaden. Oberoende är en mänsklig rättighet Att ta kontroll över sitt eget liv och vara fri att fatta sina egna beslut är en grundläggande mänsklig rättighet, och här spelar arbetet en … Och den klyftan består även över tid. Efter tjugo år i Sverige är det ungefär drygt hälften av alla utrikes födda som äger sitt boende.

Jämlikhet betyder att du, oavsett vem du är, har samma möjligheter som alla andra att må bra och ha tillgång till dina grundläggande rättigheter. Arbetet med jämlikhet, jämställdhet och arbetsmiljö skall ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet för anställda och studerande vid institutionen.

Jämställdhetspolicy

Linköpings kommuns mål är att ge lika god service, utbildning och omsorg till alla som bor och vistas i kommunen. rättigheter och jämlikhet ska vara i centrum för Västra Götalandsregionens arbete.

Jämlikhet och arbete

Jämställdhet - Eskilstuna kommun

Det forskare avser med arbetslöshet överensstämmer inte alltid med hur vi till vardags uppfattar ordet. Förebyggande arbete mot sexuella trakasserier och andra kränkningar.

Jämlikhet och arbete

Jämlikhet.
Kåta mogna hemmafruar

Indikatorn visar hur många kvinnor som har tillgång till inkomstbringande arbete utanför jordbruket. Vi är en av många myndigheter som arbetar med — Vad arbetar de med? Finns det könsuppdelad statistik?

Kommissionen för jämlik hälsa har nu avslutat sitt uppdrag, men arbetet med att skapa bättre samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik  Särskilt inom EU arbetar TCO för att sprida information att generella välfärdssystem med inkomstrelaterade socialförsäkringar gynnar jämställdhet. Den svenska  Skolinspektionen har granskat förskolans arbete med jämställdhet. Det övergripande syftet med kvali- tetsgranskningen är att belysa om barnen erbjuds en  Kvinnor och män arbetar till stor del i olika yrken, inom olika sektorer och på olika Arbete i kvinnodominerade yrken och sektorer värderas generellt lägre än i  Jämlikhet ska bli en självklar del av det dagliga arbetet i Lands- krona stad. Att verka för en mer jämlik organisation är alla medarbetares ansvar, men framförallt   EU verkar också för jämställdhet mellan kvinnor och män i beslutsfattande positioner.
Nataniel jara bolinder

kappahl lediga jobb stockholm
svante bergström
ordningsvakt jobb uppsala
lyxhus stockholm
vardcentralen i kolmarden
your address in spanish
kallsvettig natten

jämställdhet - Uppslagsverk - NE.se

Partille kommun som arbetsgivare är i en djup organisationskris. Personalprotester har gjort att kommunen inte kunnat återfå balansen. De chefer, vars avgång föreningen pedagogiskt arbete krävde, har slutat den ena efter den andra.

Arbete, familj och jämställdhet - Umeå universitet

1 tim 40 min. Program för jämlikhet. Rapport Sverige är det land i västvärlden där ojämlikheten ökat mest under de senaste decennierna. Växande klyftor har stora konsekvenser; för demokratin, för sammanhållningen i samhället och för den enskilda människans makt och möjligheter i livet. Jämlikhet betyder att du, oavsett vem du är, har samma möjligheter som alla andra att må bra och ha tillgång till dina grundläggande rättigheter. Arbetet med jämlikhet, jämställdhet och arbetsmiljö skall ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet för anställda och studerande vid institutionen. Att skapa en god och inkluderande arbetsmiljö är en gemensam angelägenhet för institutionens alla medarbetare.

Jämlikhet (yhdenvertaisuus) betyder att alla människor är likvärdiga oberoende av kön, ålder, etnisk eller nationell härkomst, nationalitet, språk, religion och övertygelse, åsikt, handikapp, hälsotillstånd, sexuell läggning eller någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Göteborgs arbete för jämlikhet och social hållbarhet Peter Molin Peter Molin, utvecklingsledare, Göteborgs stad, Social resursförvaltning. peter.molin@socialresurs.goteborg.se I juni 2012 antog kommunfullmäktige i Göteborg en budget som innehöll mål som har kommit att sätta sin prägel på stadens samlade arbete för jämlikhet Föreningsmotion. Ett skattesystem för jämlikhet och rättvis omställning; beskattning av arbete. Sverige har ett skattesystem som inte förmår bära en ambitiös välfärdsstat och som i för låg utsträckning fördelar från de ekonomiskt starka till de ekonomiskt svaga. Jämlikhet kan även inbegripa ekonomisk jämlikhet, vilket enligt socialismen är till exempel utjämning mellan de olika samhällsklasserna samt lika lön för lika arbete.