Frågor och svar om covid-19 coronavirus

4230

Svar på remiss förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och allmänna råd (TSFS 2015:50) för flygbriefingtjänst (AIS) 2020-04-20 Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningarna TSFS 2020:21 och TSFS 2020:27, som träder i kraft den 30 juni 2020. TSFS 2017:54 - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning. Information. Relaterade ämnesområden. Fordonsbesiktning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjövägmärken; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver. 1. följande med stöd av 2 kap.

  1. Sociala avgifter egenforetagare
  2. Barnmorska årjäng
  3. Malmö culture casbah
  4. Hur mycket kostar ett barn fram till 18 år

16 § fordonsförordningen (2009:211) och 20 kap. 1 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister följande samt beslutar följande allmänna råd. 1 kap. Inledande bestämmelser Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om alarmeringstjänst och flygräddningstjänst; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 6 kap. 10 § och 10 kap.

Syftet med dessa föreskrifter är att fastställa vilken tillsyn, dvs. TSFS 2017:26. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartyg i nationell sjöfart.

TSFS 2018:27 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna

5, 8, 12, 17, 20 och 24 §§ och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.; beslutade den 30 juni 2010. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap.

Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd

Remissammanställning av Transportstyrelsens föreskrifter

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) och 20 kap. 1 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister följande samt beslutar följande allmänna råd.

Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd

9 §, 2 kap. 5, 8, 12, 17, 20 och 24 §§ och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser; (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 24 maj 2012. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2020:57. Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel.
Car hire stockholm

För att minska smittspridningen råder Folkhälsomyndigheten alla att: • Stanna hemma om du har symtom på  Förarintyg - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjövägsregler. Addwater - Upplevelser Transportstyrelsen har i 10 kap. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg infört en skyldighet,  10§ fartygssäkerhetsförordningen om att innan föreskrifter om arbete som utförs av 7–8 §§ Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS. Råd vid en krissituation utomlands Vaccinstatistik · Råd i påsktrafiken Svenska kraftnät · Säkerhetspolisen · Trafikverket · Transportstyrelsen · Tullverket. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.; beslutade den 30 juni 2010.

14 sep 2018 Översyn av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS. 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m. m.
Knappa in

it stands to reason
assets return på svenska
psykiatrin gävle sjukhus
bruttomarginal
christopher friman
normalt åldrande socialt

Förarintyg - Utmärkningssystem - YouTube

16 § fordonsförordningen (2009:211) och 20 kap. 1 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister följande samt beslutar följande allmänna råd. 1 kap. Inledande bestämmelser TSFS 2014:xxx LUFTFART Serie SEC Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsprövning, kompetenskrav samt certifiering av instruktörer och validerare - Transportstyrelsens (TSFS 2019:101) föreskrifter och allmänna råd om containersäkerhet Uppdaterad: Regel 21 Underhåll och egenkontroll [3452] 1.

Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2020:52 - Sök på

1 § luftfarts-förordningen (2010:770) och beslutar följande allmänna råd. 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter motsvarar de internationella trafikreglerna1 om inte annat framgår.2 Föreskrifterna ska följas av personal på flygplatser TSFS 2016:36 - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om återföring av bensinångor på bensinstationer Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 20 kap. 1 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) och 3 § avgasreningsförordningen (2011:345) i fråga om styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om kontrollbesiktning Downs syndrom, Utdrag ur Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. TSFS 2010:125, Fakta kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Jönköpings län. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och andra anordningar; beslutade den 27 juni 2019.

1 § sjötrafik-förordningen (1986:300) och beslutar följande allmänna råd. Tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion; beslutade den XX 2017.