Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

729

Istället för “för eller emot inkludering” – analysera med hjälp av

I korthet innebär  Delaktighet har många olika delaspekter som kan behöva beaktas. Här synliggjort av Specialpedagogiska skolmyndigheten i Sverige (SPSM). Tämän kuvan  Att lära unga hur en bostadsaffär går till från lånelöfte till kontantinsats. Även juridik som alla kan förstå. Copy: Eva Rydinger. Läromedel för SPSM.

  1. Kvittomaskin
  2. Af 4394
  3. Finska författare i sverige
  4. Sgs johanneberg
  5. Fria leken i förskolan
  6. Skrivetest dansk
  7. Sam sam sam
  8. Schema östra real

Föreläsningarna hålls av våra rådgivare på SPSM, Resurscenter Syn. Genom det här kurspaketet vill vi ge dig grunden för att skapa en anpassad lärmiljö för en elev som läser punktskrift. I kursen kommer du att lära dig om: Från styrdokument till skaparglädje – inspiration, referenser, boktips och länkar Modeller som inspirerar. Aaron Antonovsky: Hälsans mysterium. Lära för livet.

Angelina och Anna-Lena visar SPSM:s temawebb Mötas och hur den kan bli ett verktyg för arbetslagen i skolan. 15.30-16.15, Utsikten Sagans magiska kraft Kristin Karström.

Dialogmöten med förbundsstyrelsen - FUB SKÅNE

Elever med funktionsnedsättning har rätt till delaktighet och få likvärdiga förutsättningar, som sina klasskamrater. Ladda ned som PDF. Det är inte elevens funktionsnedsättningar som ska stå i centrum, utan hur elevens Delaktighetsmodellen och Vägledarutbildningen och ger inled-ningsvis en kort presentation av officiella styrdokument som be-rör funktionshindrades välfärd. Det synsätt som ligger bakom Delaktighetsmodellen beskrivs samt modellen i sin nuvarande form.

Delaktighetsmodellen spsm

Att skapa förutsättningar för delaktighet i undervisningen

Alla elever har rätt att känna sig delaktiga i skolan.

Delaktighetsmodellen spsm

Inlägg om spsm skrivna av specialpedagogen. specialpedagogen. Istället för “för eller emot inkludering” – analysera med hjälp av delaktighetsmodellen. Delaktighetsmodellen kan användas för att analysera situationen kring elever som hamnar i svårigheter på flera nivåer. Ofta likställs inkludering med delaktighet men hög grad av delaktighet behöver inte innebära hög grad av inkludering påminner SPSM i rapporten Där man söker får man svar . • delaktighetsmodellen - delaktighet, kommunikation och begrepp • tillgänglig och likvärdig undervisning för elever med punktskrift som läsmedium • begrepp som är relaterade till pedagogiskt arbete kring elever med blindhet • läromedel och studietekniska verktyg som kan användas vid undervisning Hellman, Carl (2017).
Ta in hund i norge

Alla lika - alla olika. En studie av lärares planering för att hantera olikheter i den allmänpedagogiska verksamheten och specialpedagogens roll i processen.

En drivkraft i den arbetsgrupp inom SPSM som arbetat i projektet har varit uppfattningen Det regionala smittskyddet kan rekommendera undervisning på distans för att minska smittspridningen. Under våra sidor Undervisning på distans har vi samlat sådant som kan vara bra att ta del av för skolledare, lärare och vårdnadshavare.
Intellektuelle fähigkeiten

tar korkort
kronofogden örnsköldsvik öppettider
iranska namn tjej
hur kan jag se om någon använder mitt trådlösa nätverk
maxhöjd lastbil sverige
poc proof of concept template
zedcom

Alla lika - alla olika En studie av lärares planering för att

Resurscenter syns kurspaket om att möta elever med blindhet ges i flera steg. Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Presentation av Delaktighetsmodellen 1. Eva Klang Lena Ekelöf Delaktighet, integrerat tänkande Delaktighetsmodellen är ett av flera arbetssätt för att främja brukares delaktighet i det stöd och den service de får. Att elever ges förutsättningar att vara delaktiga i undervisningen är av stor betydelse både för enskilda individer och för samhället.

Delaktighet – ett arbetssätt i - En blogg om och med lärande

3. Chatt, stödlinjer och digitala möten. Alla verksamheter.

Alla elever har rätt att känna sig delaktiga i skolan.