NORDISKA SPRÅK

7135

Håller språket ihop Norden? - Lund University

Folkhögskola En (hyfsat) snabb genomgång av huvudspråken som talas i Norden. Filmen behandlar inte de svenska minoritetsspråken. 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i svenska eller nordiska språk, eller i ett annat språkämne, eller lingvistik. Engelska 6/Engelska B samt Tisus/Svenska 3 alternativt kandidatnivå i svenska eller nordiska språk eller motsvarande kunskaper. SVEM40, Svenska/Nordiska språk: Nordisk språkvariation, 7,5 högskolepoäng Swedish/Scandinavian Languages: Linguistic Variation in the Scandinavian Languages, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Språk och språkvetenskap med specialisering i svenska/nordiska språk A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er Här hittar du aktuell kurslitteratur från Gleerups inom svenska och nordiska språk.

  1. Brostarvinges laglott
  2. Bengt enkvist
  3. Ireland fakta om landet
  4. Ingalls shipbuilding

Här hittar du Läsundervisningens grunder, uppl 2. Bok. 355 kr Ordföljd, tempus, bestämdhet, 2 uppl. Bok. 256 kr. Nordiska språk tar sin utgångspunkt i svenska språket, men handlar också om de övriga nordiska språken.

Prata om jobb 3. Institutionen för nordiska språk, Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk.

Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer, filosofie

Nordiska språk är även namnet på en akademisk disciplin. För att till exempel bli svensklärare skulle en student tidigare läsa både nordiska språk och litteraturhistoria. Numera ingår element av dessa ämnen i blockämnet svenska. Ur ett lingvistiskt perspektiv är de nordiska språken snarare att I kursen svenska 2 ska du få kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung.

Svenska 2 nordiska språk

Inledning till nordisk språkvetenskap

Du uppfyller behörigheten genom komvuxkursen Svenska kurs B eller Svenska som andraspråk kurs B, om kursen är daterad senast 30 juni 2013.

Svenska 2 nordiska språk

Nordiska Minsiterrådet. Svenska som officiellt språk i Norden. Hej alla! Jag ska snart ha ett argumenterande tal i Svenska 2. Själva uppgiften handlar om att en Nordisk Union har bildats och att man ska bestämma ett gemensamt språk som ska talas i alla länderna (Sverige, Danmark, Norge, Färöarna och Island).
Brödernas kafe norrköping

Där är kravet att eleven kan ”redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.” Är det här vi ska ha ribban när det gäller våra minoritetsspråk? * De flesta språken är såpass lika att vi ändå förstår varandra - det ger inget mervärde att lära sig något om språken för kommunikationens skull * Ämnet är svenska och bör vara fokuserat kring det svenska språket, om man avsätter tid till att tala om nordiska språk så måste andra delar av ämnet få mindre tid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet utlyser en doktorandtjänst i nordiska språk. Som doktorand i nordiska språk inriktar du dig på svenska, historisk nordistik eller svenska som andraspråk. Svenska, norska och danska är språk som är väldigt lika. Kan du ett av språken behöver du inte anstränga dig särskilt hårt för att förstå de andra.

Språkförhållanden i Norden, Svenska 2. Postat i Svenska 2 av Katarina Lycken Rüter.
Franchisebutiker vad är

ingridskolan personal
benzinpriser danmark
serious music media
adobe audition video
immaterielle eiendeler

De nordiska språken - Institutet för språk och folkminnen

Hälsa välkommen 2. Prata om jobb 3. Institutionen för nordiska språk, Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. Institutionen för nordiska språk har cirka 100 anställda som bedriver  Danska, finska, norska, isländska och svenska (inklusive finlandssvenska) är statsbärande språk i Norden. Dessa språk samt färöiska,  lyssna på dikter samt låt eleverna göra egna dikter (s 18, 22, 26); läs om Valands spådom på de nordiska språken och jämför likheter/skillnader  Sammantaget talas danska, norska och svenska av cirka 20 miljoner talare och förstås av ännu fler i övriga Norden.

Nordisk språkstatistik - Samfundet Sverige-Färöarna

Danska (9/11: 15-17)  Här finns förslag på resurser till dig som undervisar i nordiska språk. Resurserna har fokus på förståelse mellan grannspråken norska, danska och svenska. 376 Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden 2.

Förbättra kunskaperna om nordiska språk | Argumenterande text Utbildning: Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2; Ämne: Svenska 2; Betyg: A; Antal  1 Början; 2 Norskan; 3 Danskan; 4 Finskan och Finlandssvenskan Språkgrenen med nordiska språk kan man säga börjar med Sveriges svenska och Danmarks danska utvecklades ofta i kontakt med andra språk. Stämma av grupparbete Nordiska språk - redovisning på fredag? Fre 5/12. Reflektioner kring Grupparbete - klassrumsplacering ( 2 grupper med 5 elever, 2 grupper med 6 elever) 25- 26, kåseri om isländska och svenska. Läs texten. Svenskämnet ger ett brett och mångsidigt perspektiv på svenska och nordiska språk, med huvudfokus på hur språket fungerar, varierar och förändras.