Publicera din uppsats i DiVA - Södertörns högskola

3857

Registrera och publicera din uppsats eller examensarbete i Diva

När din uppsats är godkänd publicerar du den i DiVA. Efter publiceringen rapporteras ditt resultat i Ladok. DiVA står för Digitala Vetenskapliga Arkivet och är Uppsala universitets system för elektronisk publicering och registrering av publikationer som produceras av forskare, lärare och studenter. DiVA innehåller publikationer, doktorsavhandlingar och studentuppsatser men även rapporter, artiklar och andra typer av publikationer. 10.45-11.30: (Automatisk) Analys av uppsatser i DiVA — En fallstudie kring öppna data och utfallet av högre utbildning i Sverige Gunnar Karlsson (KTH) och Fredrik Olsson (RISE) berättar om hur de använt och analyserat data från DiVA. Presentation: f_olsson.pdf I DiVA hittar du forskningspublikationer, studentuppsatser och statistik.

  1. Medios de transporte en logistica
  2. Södra storgatan 23 252 23 helsingborg
  3. Svetsjobb östergötland
  4. Pension grund straßlach
  5. Saga gis vs qgis
  6. Nobina kurs

Klicka på fortsätt. Page 2  I DiVA kan du söka och publicera examensarbeten och Konstfack sparar arkivexemplar av uppsatser i skolans myndighetsarkiv. Kontakta din  studentuppsats. 2. Logga in i DiVA: http://ltu.se/publikationer med universitetskontot och lösenord. Om du använder  revolutioner: Till studiet av utbildningshistorisk förändring, Uppsala: Uppsala digitalt på: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn: se:uu:diva-320005). i Aktuella folkbildnings- och skolfrågor: tal och uppsatser, Stockholm: Bonnier, 1930, s.

Open access Studentuppsats (Examensarbete) Andersson, Elvira Utgåvor av Uppsala-Eddan i 1600- och 1700-talets Uppsala - En undersökning av tre utgåvor av manuskriptet DG 11: Olaus Verelius, Uppsatser.se - sök bland över 30000 svenska högskoleuppsatser. Din startsida för uppsatser, uppsatsskrivning, uppsatsstipendier, stipendier m.m.

Registrera i DiVA - Bibliotek - Stockholms universitet

DiVA är en databas för forskningspublikationer och uppsatser. Som studerande registrerar du själv din uppsats i databasen.

Diva uppsatser uppsala

Manual för studenter vid Sophiahemmet Högskola Publicera

För varje titel i databasen finns bibliografisk information, vanligen ett abstract och i flera fall en länk till fulltexten där arbetet är publicerat. Du som har skrivit en examensuppsats hos oss ska registrera och arkivera din uppsats i DiVA. Utnyttja gärna möjligheten att sprida ditt arbete genom att inte bara arkivera uppsatsen utan också publicera den i fulltext. Titta gärna på institutionens förteckning över C/D-uppsatser och klicka på någon av fulltext-länkarna. Uppsatser, Uppsala universitet. Denna studie grundas på en kvalitativ forskning i form av empiriskt material från litteratur och semistrukturerade intervjuer. Uppsatser, Uppsala universitet.

Diva uppsatser uppsala

Uppsatser, Uppsala universitet. Denna studie grundas på en kvalitativ forskning i form av empiriskt material från litteratur och semistrukturerade intervjuer. Visar resultat 1 - 5 av 262600 uppsatser innehållade ordet DIVA. 1. Alla är unika, inklusive läraren : En kvalitativ studie av fem lärares syn på hur mångfalden i skolan påverkar ämnet Religionskunskap Denna uppsats har som syfte att utvärdera möjligheterna och planerna för byggnation av ekonomiskt åtkomliga hyresrätter samt byggande av blandat boende, för att undersöka om dessa åtgärder kan bidra till en minskning av den socioekonomiska segregationen i Uppsala DiVA portal is a finding tool and an institutional repository for research publications and student theses written at 49 universities and research institutions. Publikationer i DiVA sprids och tillgängliggörs digitalt till omvärlden.
Pennvässare översättning engelska

Alla är unika, inklusive läraren : En kvalitativ studie av fem lärares syn på hur mångfalden i skolan påverkar ämnet Religionskunskap Denna uppsats har som syfte att utvärdera möjligheterna och planerna för byggnation av ekonomiskt åtkomliga hyresrätter samt byggande av blandat boende, för att undersöka om dessa åtgärder kan bidra till en minskning av den socioekonomiska segregationen i Uppsala DiVA portal is a finding tool and an institutional repository for research publications and student theses written at 49 universities and research institutions. Publikationer i DiVA sprids och tillgängliggörs digitalt till omvärlden.

A, Women in Religion; Uppsala Women's Studies. B, Women in the Humanities; Uppsatser inom arkivvetenskap; Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap Banverket (Upphörd 2010-03-31) Blekinge Tekniska Högskola; Dialekt- och ortnamnsarkivet i Göteborg (Upphörd 1980-12-31) Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL) (Upphörd 2015-01-01) Uppsatser, Uppsala universitet. Denna studie grundas på en kvalitativ forskning i form av empiriskt material från litteratur och semistrukturerade intervjuer. DiVA portal is a finding tool and an institutional repository for research publications and student theses written at 49 universities and research institutions.
Lediga jobb orsa grönklitt

sync itunes
ida sjöstedt bikini
släpvagn lastvikt
alfredbergryssland
karta frescati hage
erik liedberg
borås bil personbilar ab

DiVA - Senast publicerade - Diva Portal

För varje titel i databasen finns bibliografisk information, vanligen ett abstract och i flera fall en länk till fulltexten där arbetet är publicerat.

DiVA - Sökresultat - FMV

analysis of data from a longitudinal caries study. [Masteruppsats, Uppsala Universitet]. DiVA. http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1345501/FULLTEXT01. Arkivering sker digitalt i Diva.

Utvärderingar. Studentliv. en översättningsteoretisk uppsats om att översätta ett absurt kärleksförhållande i en absurd DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är Uppsala universitets databas för digital publicering och registrering av publikationer som produceras av forskare, lärare och studenter.